Är ni i behov av undertexter till er produktion eller filmdistribution?

Vi hanterar de allra flesta språkkombinationer och kan dessutom leverera undertexterna till er i de format som passar er och er utrustning bäst. För att vi ska kunna undertexta er film behöver vi endast en digital filmfil med tidkod och om möjligt ett manus. Ring eller maila för ett kostnadsförslag.

Are you in need of subtitles for your production or film distribution?

We are equipped to handle most language combinations and we are also able to deliver subtitles in the file format that best suits you and your authoring system. In order for us to subtitle your film, we only need a digital film file with a time code and if possible a script. Please call or e-mail for a quotation.