Om/About TC:subtitling

TC:subtitling drivs av Kerstin Larsson som också är företagets grundare. Verksamheten startades den 1 mars 2011. Tidigare har Kerstin arbetat som produktionschef på ett företag som tillhandahåller undertexter globalt och har därför en gedigen erfarenhet av att arbeta med filmbolag, TV-bolag och produktionsbolag såväl på den internationella som den lokala marknaden. Dessförinnan har Kerstin arbetat med bioannonsering i svensk dagspress samt med bioreklam på biograferna. TC:subtitlings vision är att skapa en gedigen och modern plattform för era framtida behov av service gällande undertexter.

TC:subtitling is managed by Kerstin Larsson who is also the founder of the company. The business was started on March 1, 2011. In the past, Kerstin has been working as Head of Production at a global company in the subtitling industry. She has a vast experience of working with clients such as film studios, broadcasters and production companies, both in international and local markets. Kerstin has earlier been working with cinema advertising in the Swedish daily press and with film commercials at the cinemas. The vision of TC:subtitling is to create a substantial and modern platform for your future subtitling needs.